חשיפת שחיתות שלטונית

שחיתות בישראל

אי סדרים חמורים בישראל

שחיתות משפטית

בישראל נוהגים שופטים רבים לעוות את המציאות, לפי צרכי המערכת
כל זאת בהשראת שופטי בית המשפט העליון.
ראו למשל כיצד כבוד השופטים הנכבדים,
כב' הנשיא אהרון ברק, כב' השופט יעקב קדמי וכב' השופטת דליה דורנר
בחרו לעוות את הדין הם הסתמכו על עובדות חלקיות;
וסילפו ביודעין עובדות אחרות. האמת קבורה כאן
וכל זאת עשו השופטים המכובדים במטרה לטייח על שחיתות בשירות המדינה

 

מבקר המדינה חושף: שחיתות במערכת המשפטית

בדוח לשנת 2004 (55ב') חשף מבקר המדינה פרשות חמורות
המעידות על שחיתות של ממש בכמה משרדים ממשלתיים.
המבקר קבע כי אפילו הרשויות האמורות לפקח על משרדי הממשלה
לקו נטלו חלק בחגיגת השחיתות, כולל הנהלת בתי המשפט
ונציבות שירות המדינה.

 

עמותת אומ"ץ ממחזרת חשיפת שיטות הונאה, מעשי הונאה, הונאות חמורות

 מעשי שחיתות ובוגדנות בפוליטיקה אינם חידוש אומר אריה אבנרי (יו"ר תנועת אומ"ץ). בזה הוא צודק. אבל אינספור מכתביו הממוענים לרשויות השלטון הם בדרך כלל מיחזור של מיחזור של חומר לעוס. כהרגלו, מבקש אריה אבנרי לזכות בכותרות, גם שלדברים אין כל בסיס. אין גבול למה שאריה אבנרי מוכן לעשות כדי לפרסם את עצמו, בבחינת טובל ושרץ בידו. כל הדיוט צריך להבין כי אריה אבנרי מעוניין להשפיע, באמצעות הפרסומים בתקשורת, על מערכת המשפט הרקובה עליה הוא שומר לכאורה. חשיפה: האם תנועת אומ"ץ שהוא עומד בראשה מקדמת את מטרותיה המוצהרות?

 

מה בין מיכל האמוניה המסוכן לבין מינויים פוליטיים?

יצחק גרשון אלוף פיקוד העורף - פקע"ר

אלוף פיקוד העורף יצחק ג'רי גרשון הימר בחיי אזרחים!!!
אין בישראל הגנה אזרחית מספקת לתושבים.

בארץ חמדת אבות דו"חות מבקר המדינה נזרקים לפח הזבל

דורון טל חבר עמותת אומ"ץ מתריע על וחושף שחיתות בישראל

שלמה שקד חושף שחיתות בישראל

 • אומ"ץ - אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי ••
  אומ"ץ - אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי הינה עמותה רשומה הנאבקת (לפי הצהרתה) נגד הקשר בין הון לבין שלטון, נגד שחיתות, מניעת איפה ואיפה ולמען שוויון בפני החוק.
  index.htm

 • הדרוש אומץ להיות פעיל ב- אומ"ץ? מדובר בתנועה שחרטה על דגלה את הסלוגן:
  - אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי (ע"ר)

  פרופ' יוסי שיין בפתח ספרו "שפת השחיתות" כותב כי "התפשטות שפת השחיתות מטילה צל כבד על הזירה הפוליטית, שאמורה לעסוק בהכרעות מוסריות קשות". במבוא לספרו מסכם שיין את עיקר טענתו כי "הדגשת המאבק בשחיתות והפצתה של רטוריקה אגרסיבית, המגנה את ההתנהלות הפוליטית ומתארת את ישראל כישות המונהגת על ידי מושחתים, מחבלות קשות בדמוקרטיה הישראלית. שיח השחיתות... מזהם את האווירה הציבורית, מכרסם באמון הציבור כלפי כל המערכות במדינה, פוגע בגיוס כוחות איכותיים לתוך המערכת הפוליטית ושוחק את דימויה המוסרי של הדמוקרטיה הישראלית בשאר העולם".

  לאור האמור לעיל מן הראוי כי עמותת אומ"ץ תעסוק במעשים למיגור השחיתות במקום למחזר ידיעות אודות השחיתות.

 • פעילות עמותת אומ"ץ - השגים / פעילויות אומ"ץ ••
  עמותת אומ"ץ פועלת למען חשיפת חשיפת קשרי הון ושלטון, אי-סדרים שלטוניים, מעשי שחיתות, עצימת עין של הפרקליטות והמשטרה, חריקות וסדקים במע' המשפט. פעילות העמותה...
  ...פעילויות עמותת אומ"ץ פעילות לפי חודשים ...
  חידה ושמה אריה אבנרי

 • חזון עמותת אומ"ץ - עמותה למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי ••
  חזון אומ"ץ - אזרחים למען מנהל תקין וצדק משפטי וחברתי, למען שוויון בפני החוק.
  ...חזון עמותת אומ"ץ א. חברי עמותת "אומ"ץ" מאמינים כי חוסנה הכלכלי, החברתי והמוסרי של מדינה נמדד - בין היתר - על פי יכולתה: לקיים מערכות ממשל תקינות לאכוף חוק...
  Vision.htm

 • מטרות אומ"ץ - עמותה למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי ••
  המטרות של עמותת אומ"ץ - אזרחים למען מנהל תקין וצדק משפטי וחברתי, נגד הקשר ההדדי בין הון ושלטון, נגד השחיתות הגואה במדינה, למען שוויון בפני החוק, ולבלימת...
  ...מטרות עמותת אומ"ץ העמותה תפעל כנגד כל ניסיון להשפיע, במגזר הציבורי והממלכתי, על הליכי קבלת החלטות, צווים, תקנות וחוקים, או להטות דין ומשפט, באמצעות השימוש...
  Goals.htm

 • רשימת החברים הפעילים של עמותת אומ"ץ ••
  רשימת חברים פעילים בעמותת אומ"ץ - אזרחים למען מנהל תקין וצדק משפטי וחברתי.
  ...עמותת אומ"ץ - רשימת החברים הפעילים חברי הנהלה (לפי סדר הא"ב) אריה אבנרי - יו"ר הנהלה יעל ארצי ד"ר ישראל גלעדי אילנה דלפרי מאיר (מקסי) וייסמן אריה (לייבו) לבנה ד"ר...
  Active-Members.htm

 • פרסומים של חברי אומ"ץ ••
  פרסומים של חברי עמותת אומ"ץ - אזרחים למען מנהל תקין וצדק משפטי וחברתי
  ...פרסומים של חברי אומ"ץ (לפי סדר א"ב) אריה אבנרי מייק אלדר דורון טל עמיקם לוין שבתאי עזריאל אברהם פריד (פריצי) ד"ר יעקב קורי...
  Publications.htm

 • אומ"ץ למען הגנת הסביבה / איכות הסביבה ••
  עמותת אומ"ץ מטפלת, בין היתר, בנושאי איכות הסביבה, כגון מתקנים וחומרים מסוכנים, כולל סיכוני קרינה בלתי מייננת. אומ"ץ פועלת בשת"פ עם הקואליציה לבריאוות הציבור
  ...אומ"ץ למען הגנת הסביבה / איכות הסביבה בחודש יוני 2004 החליטה עמותת אומ"ץ לטפל, בין היתר, גם בנושא מתקנים מסוכנים, המכילים חומרים מסוכנים. מתקנים...
  Sviva.htm

 • אנטנות סלולריות - אנטנות סלולאריות ••
  אנטנות סלולריות מסוכנות לבריאות
  ...טלפון סלולרי מסוכן לבריאות עובדות על סיכוני קרינה בלתי מייננת ... עדויות על נזקים שנגרמו בשל חשיפה לקרינה מאנטנות סלולריות, דוגמת הקרינה הנפלטת מאנטנות...
  CellAnt.htm

 • המשרד להגנת הסביבה - פיקוד העורף - חומרים מסוכנים / מכל / מיכל האמוניה - אריה גנגר, חיפה כימיקלים ••
  חרף החלטת הממשלה בשנת 1993 המשרד להגנת הסביבה טרם גיבש תורה סדורה מקיפה למניעת אירועי חומרים מסוכנים ולא פעל לחקיקה בהתאם. אנשי פיקוד העורף משתפי פעולה עם...
  ...עמותת אומ"ץ מציעה אמנה - מי מרים את הכפפה ? ההימור של ג'רי כיצד הימר אלוף פיקוד העורף בחיי אזרחים? פגיעה במכל האמוניה עלולה להביא למותם של עשרות...
  Comptroller_report.htm

 • נזקי קרינה ממערכות תקשורת כולל מכשירי טלפון סלולרי, אנטנות סלולריות ••
  עובדות על השפעת קרינת רדיו, סיכוני בריאות בשל קרינה - טלפון סלולרי אנטנות ממסר סלולריות (סלולאריות)
  ...העובדות על נזקי קרינה ממערכות תקשורת, מכשירי טלפון סלולרי וגם אנטנות סלולריות גילוי דעת גופי הפיקוח בארץ ובעולם, המומחים מטעמם והתקשורת הסוגדים לקשרי...
  Cell_Phone_Hazards.htm

 • טלפון סלולרי סלולארי ••
  טלפון סלולרי מסוכן לבריאות
  ...טלפון סלולרי מסוכן לבריאות עובדות על סיכוני קרינה בלתי מייננת עדויות על סכנות נזקים בשל חשיפה לטלפונים סלולריים, דוגמת הקרינה הנפלטת ממערכות טלפוניה...
  CellTel.htm

 • טלפון סלולרי סכנה בריאותית ••
  טלפון סלולרי עלול להוות סכנה בריאותית - עובדות על סיכוני קרינה בלתי מייננת (מיננת), כולל אך לא רק ממע' טלפון סלולרי
  ...טלפון סלולרי מסוכן לבריאות עובדות על סיכוני קרינה בלתי מייננת חלפון סלולרי סכנה בריאותית חמורה, דוגמת הקרינה הנפלטת ממערכות טלפוניה סלולרית (סלולארית)...
  Health.htm

 • נזקי קרינה סלולרית בלתי מייננת ••
  טלפון סלולרי מסוכן לבריאות | עובדות על סיכונים ועל סכנות מקרינה בלתי מייננת (מיננת), כולל אך לא רק ממערכות טלפון סלולרי
  ...טלפון סלולרי מסוכן לבריאות עובדות על סיכוני קרינה בלתי מייננת עדויות על סכנות נזקים בשל חשיפה לקרינה א"מ (אלקטרומגנטית) בלתי מיננת, דוגמת הקרינה הנפלטת...
  Danger.htm

 • טלפונים סלולריים סלולאריים ••
  טלפונים סלולרים מסוכנים לבריאות
  ...טלפון סלולרי מסוכן לבריאות עובדות על סיכוני קרינה בלתי מייננת עדויות על סכנות נזקים בשל חשיפה לטלפונים סלולריים, דוגמת הקרינה הנפלטת ממערכות טלפוניה...
  CellTels.htm

 • פורום החברות הסלולריות בישראל ••
  פורום החברות הסלולריות בישראל מטייח את נזקי הקרינה
  ...נכון שהצירצור הזה מרגיז? מה הייתם אומרים לו ידעתם שהמוח שלכם מקבל אותות כאלו כל הזמן? - כולל בזמן שאתם ישנים! הואיל ואינכם שומעים את הצירצור באוזניכם,...
  Forum.htm

 • מה מזיק יותר מ- אנטנות סלולריות (ממסר)? תשובה: הטלפון הנייד עצמו ••
  טלפון סלולרי מסוכן לבריאות יותר מאנטנות ממסר סלולריות - עובדות על סיכוני קרינה בלתי מייננת (מיננת)
  ...הידעתם כי הנזק מהמכשיר הנייד גדול יותר? שאלות למחשבה: מדוע המתנגדים לקיום אנטנות סלולריות (אנטנות הממסר) אינם מבקשים לחוקק חוק שיגביל כל אדם לשוחח בטלפון...
  GD.htm

 • הפקרוקרטיה או דמוקטטורה - חומרים מסוכנים ופסולת מסוכנת - מגילת חובות וזכויות ••
  חומ"ס - חומרים מסוכנים ופסולת מסוכנת - מגילת חובות וזכויות (הצעה לאמנה) חובות המפעל עתיר החומ"ס חובת הרשויות המבצעת והשופטת חובת הרשות...
  ...חומ"ס - חומרים מסוכנים ופסולת מסוכנת - מגילת חובות וזכויות (הצעה לאמנה) חובות המפעל עתיר החומ"ס חובת הרשויות המבצעת והשופטת חובת הרשות המחוקקת...
  Amana.htm

 • זכות הציבור לדעת ••
  זכות הציבור לדעת כי רק שקיפות מאפשרת קיום דמוקרטיה
  ...אומ"ץ: ''זכות הציבור לדעת'' מדוע חשוב לעמוד על זכות הציבור לדעת? זכותו של כלל הציבור לדעת כי רק כך אפשר לבצר ולממש את הדמוקרטיה בישראל על ידי מסירת...
  Know.htm

 • אינדקס מפות של אתרים וקישורים בנושא מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי

 • ערב הרצאה - ערבי הרצאות מתאים עבור חוגי בית / חוג בית.